bestuur

Doel

Het bestuur draagt de eindverantwoordlijkheid voor de gang van zaken bij de stichting.

De taken van het bestuur

De bestuurleden van de stichting Boulevard stellen het beleid vast, treden naar buiten op als vertegenwoordiger en onderhandelaar, coordineren de werkgroepen en leggen verantwoording af aan donateurs en subsidiegevers. Het bestuur roept regelmatig het zg. Voorzittersoverleg bijeen om alle activiteiten van de werkgroepen goed op elkaar af te stemmen. Het bestuur voert het secretariaat van de stichting en beheert de financien. Eens per jaar organiseert het bestuur een Donateursavond om verantwoording af te leggen aan de ruim 350 donateurs van de stichting Boulevard. De Nieuwjaarsbijeenkomst is bedoeld om alle betrokkenen op de hoogte te brengen van de plannen die de stichting voor het Boulevardgebied in petto heeft.

Het bestuur komt zoveel mogelijk de 1e maandag van de maand bij elkaar. Heeft u zaken waarvan u vindt dat ze de aandacht van het bestuur verdienen, ontvangen wij hierover graag een bericht. Dat kan via  j_hollander@planet.nl

Laatste Nieuws

Nieuwsarchief

facebooklinkedintwitter

volg-ons-op-facebook

Stichting Boulevard behartigt de belangen van bewoners en bedrijven aan de Mathenesserlaan, de Heemraadssingel en het Heemraadsplein.

Boulevard Rotterdam

J_Hollander@planet.nl

Correspondentieadres

Heemraadssingel 81
3022 CA Rotterdam