• >
  • Jaarlijkse donateursbijeenkomst op 22 november 2016

Jaarlijkse donateursbijeenkomst op 22 november 2016

Het bestuur van Boulevard nodigt alle donateurs van harte uit voor de jaarvergadering van 2016. Deze wordt gehouden op 22 november, ten huize van Landa Endlich, Heemraadssingel 190. Aanvang 20.00 uur.

 

Donateursavond 2016
Heemraadssingel 190
aanvang 20.00 uur

De donateursavond is, naast een gezellig samenzijn met de donateurs die begaan zijn met "schoon, heel en veilig" op en rond Mathenesserlaan en -plein en de Heemraadssingel, het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Ook richten we ons vizier op het komende jaar.

  • De penningmeester (Koos Hollander) legt namens het bestuur verantwoording af over de financieën en  de geboekte resultaten in 2016.
  • Prioriteiten van Boulevard: waar zien bestuur en donateurs de prioriteiten van Boulevard en wordt daar voldoende tijd aan besteed. Daarbij komt automatisch de vitaliteit van onze stichting aan de orde.

Om het gesprek over de vitaliteit van de stichting te ondersteunen heeft het bestuur een vragenlijst rondgestuurd naar de donateurs met het verzoek deze in te vullen zodat de uitkomsten vertrekpunt kunnen zijn voor het gesprek op 22 november aanstaande.

De vragen lijst is hier (alsnog) te lezen en te downloaden>>

Koos

Koos op de jaarvergadering van 2014


Stichting Boulevard behartigt de belangen van bewoners en bedrijven aan de Mathenesserlaan, de Heemraadssingel en het Heemraadsplein.

Boulevard Rotterdam

J_Hollander@planet.nl

Correspondentieadres

Heemraadssingel 81
3022 CA Rotterdam