Stichting Boulevard

Stichting Boulevard is er voor iedereen die begaan is met leven, wonen en werken op de Mathenesserlaan, Heemraadsplein en Heemraadssingel en is alert op verstoringen van het woon- en werkklimaat in het Boulevardgebied, bindt ondernemers en bewoners en ontsluit culturele initiatieven in Delfshaven.

STICHTING BOULEVARD IN EEN OOGOPSLAG

Boulevard is opgericht in 1994 door bewoners om een vuist te maken tegen de drugsoverlast en toenemende verpaupering van het gebied. Inmiddels zijn we 20 jaar verder en is er veel verbeterd in het Boulevardgebied. Toch is Boulevard nog steeds actief. We vertegenwoordigen bewoners en bedrijven aan de Mathenesserlaan, Heemraadssingel en het Heemraadsplein. Het Boulevard gebied omvat total circa 1.000 adressen, waaronder enkele honderden bedrijven en zelfstandig ondernemers. Eind 2013 had Boulevard 340 donateurs.

heemraadsbrug

DOELOMSCHRIJVING

De missie van Boulevard concentreert zich rond 3 kernthema’s:

Leefklimaat
Wij volgen ontwikkelingen in de buurt, signaleren misstanden vroegtijdig en agenderen die in ons eigen netwerk. We activeren, faciliteren, ondersteunen en monitoren direct belanghebbende bewoners/bedrijven die zelf met stakeholders in overleg gaan om aan een oplossing te werken. We nemen geen standpunten in als belangen van verschillende bewoners conflicteren. Onze 25 contactpersonen fungeren als oren en ogen van het gebied.

Sociale cohesie
Wij organiseren evenementen voor bewoners en bedrijven om elkaar te leren kennen, voor netwerkdoeleinden en om betrokken te zijn bij de buurt. Dat doen we onder andere door het organiseren van literaire en muzikale middagen, (dak)tuinbezichtigingen en stadswandelingen.

Cultureel platform
Bewoners van het gebied zijn cultureel zeer actief. Boulevard faciliteert, verbindt en ontsluit culturele activiteiten omdat deze dragend zijn voor het leefklimaat in het gebied.

WERKWIJZE

Wij weten wat er speelt in onze buurt. Onze 25 contactpersonen zijn onze oren en ogen. Werk- en projectgroepen van bewoners organiseren zich om activiteiten te realiseren. Boulevard onderhoudt haar netwerken bij gemeentelijke instanties en ander stakeholders actief en zet deze in bij het realiseren van haar doelen. Boulevard communiceert open en frequent met haar donateurs. Wij ontmoeten elkaar op bijeenkomsten, 4 keer per jaar verschijnt het Boulevard Magazine, (zie hier>>) deze website is actueel en periodiek worden nieuwsbrieven per email verstuurt.

Wilt u ook actief lid worden?

Boulevard heeft nu 340 donateurs, waarvan er circa 50 actief zijn in een werkgroep. Wij zoeken continue naar nieuwe leden/donateurs om onze activiteiten te kunnen organiseren. Ook als u al lid bent en graag iets wilt organiseren, bent u van harte welkom. Geinteresseerd? Neem contact op met het secretariaat.

Laatste Nieuws

Nieuwsarchief

facebooklinkedintwitter

volg-ons-op-facebook

Stichting Boulevard behartigt de belangen van bewoners en bedrijven aan de Mathenesserlaan, de Heemraadssingel en het Heemraadsplein.

Boulevard Rotterdam

J_Hollander@planet.nl

Correspondentieadres

Heemraadssingel 81
3022 CA Rotterdam